Välkommen!

 

S:t Franciskus av Assisis katolska församling i Märsta har varit en självständig församling sedan 2009. Förutom Märsta omfattar församlingen även Sigtuna, Upplands Väsby och Rosersberg. Du kan läsa mer om oss här.


KYRKOÅRETS AGENDA

Söndag den 28 maj 2023

PINGSTDAGEN

Femtio dagar efter Herrens uppståndelse uppfylls det löfte som Jesus gav åt sina lärjungar. Över de församlade lärjungarna sänker sig Tröstens Ande, som en första gåva från den förhärligade Kristus åt de troende. Från denna dag enar denna Ande alla kristna på jorden. Vi, som är församlade här i Anden, vill lära känna sanningen genom att lyssna till Ordet och vi kommer med bröd och vin, för att de genom Andens kraft skall bli till Frälsarens kropp och blod. Låt oss be Gud, att vi – genom deltagandet i Eukaristin – skall kunna öppna våra hjärtan för Tröstens Andes livgivande kraft.


KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

För mer information tryck här.