Välkommen!

Sankt Franciskus av Assisis katolska församling i Märsta har varit en självständig församling sedan 2009. Förutom Märsta omfattar församlingen även Sigtuna, Upplands Väsby och Rosersberg. Du kan läsa mer om oss här.


AKTUELLT I FÖRSAMLINGEN

Söndag den 14 juli  2024

FEMTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

Am 7:12-15, Ps 85, Ef 1:3-14 eller Ef 1:3-10, Mark 6:7-13

Jesus skickar i väg sina lärjungar på uppdrag och utrustar dem med kraften att hela och övervinna demoner och ondska. Gärningar ska bekräfta lärjungarnas ord.

Dessutom får de veta vilken ”stil” som ska känneteckna dem. Det är fred, enkelhet, ödmjukhet och en inre frihet. Lärjungarna bör förkunna evangeliets anda med sina ord och liv, det vill säga med förlåtelse, barmhärtighet, försoning, frid – med Guds barmhärtighet mot människan, det godas seger över det onda.

Livets enkelhet gör att vi kan lita mer på Gud än på våra egna förmågor och medel. Det gör att vi kan ägna tid och energi åt andra, åt det gemensamma bästa. Det ger också inre frihet och frid som ofta kommer bort i en överdriven upptagenhet och oro. En alltför bekväm livsstil leder också till social likgiltighet. Det gör det inte möjligt för oss att förstå fattiga människor eller visa solidaritet med dem. I stället för omsorg om Guds rike dominerar omsorg och fruktan för sig själv och sitt eget ”bekväma bo”.

Att förkunna evangeliet och ha en trovärdig livsstil är möjligt när vi lever med Jesus varje dag; ”vid hans sida”. Påven Benedictus XVI talade så vackert om det: Att vara vid hans sida och att vara en budbärare på vägen till människor – kan inte separeras. Bara de som står honom nära känner honom och kan förkunna honom på ett rätt sätt. Den som är med honom behåller det inte för sig själv, utan måste föra vidare det han har funnit. […] Låt oss tycka om att vara med Herren. Då kan vi berätta allt för honom, diskutera våra frågor, våra bekymmer och våra rädslor med honom. Vi kan också uttrycka våra förhoppningar, vår tacksamhet, våra besvikelser och våra behov. Herre, hjälp mig att vara en god arbetare i din vingård!SÄKERHETEN I VÅRA FÖRSAMLINGAR

Med anledning av att Säpo höjde terrorhotnivån till den nästa högsta (nivå 4 av 5) vill vi uppmana alla att läsa avsnittet på Stiftets hemsida om säkerheten i våra församlingar. Där har man samlat råd och material från polisen och MSB.

Ta också gärna del av denna film som MSB har tagit fram om hur man ska agera vid en attentat:  Fly – sök skydd – larma!


KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

För mer information tryck här.