Välkommen!

Sankt Franciskus av Assisis katolska församling i Märsta har varit en självständig församling sedan 2009. Förutom Märsta omfattar församlingen även Sigtuna, Upplands Väsby och Rosersberg. Du kan läsa mer om oss här.


AKTUELLT I FÖRSAMLINGEN

Söndag den 23 juni  2024

TOLFTE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

Job 38:1, 8–11 {Ps 107:23–26, 28–31} 2 Kor 5:14b–17 Mark 4:35–41

Mitt i våra världsliga bekymmer, församlas vi på denna heliga dag till att fira Eukaristi. Därigenom bekänner vi vår tro på att Gud har omsorg om oss, att Han vill vårt bästa och aldrig överger oss. Genom denna tro och kärlek är vi kallade till att ge vittnesbörd om Jesus Kristus, så att också andra skall kunna tro, och att det Glada Budskapet skall kunna nå hela världen. Eukaristin som vi deltar i, är en uppfriskande och stärkande källa för vår tro, som ofta är underkastad prövningar och utsatt för frestelser.



SÄKERHETEN I VÅRA FÖRSAMLINGAR

Med anledning av att Säpo höjde terrorhotnivån till den nästa högsta (nivå 4 av 5) vill vi uppmana alla att läsa avsnittet på Stiftets hemsida om säkerheten i våra församlingar. Där har man samlat råd och material från polisen och MSB.

Ta också gärna del av denna film som MSB har tagit fram om hur man ska agera vid en attentat:  Fly – sök skydd – larma!


KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

För mer information tryck här.