Barnskyddsombud


Hör av dig om du vet om eller misstänker övergrepp i kyrkan

Björn Håkonsson är stiftets barnskyddsombud och biskopsdelegat för barnskyddsfrågor.

Han håller löpande kontakt med församlingar, missioner och andra verksamheter inom kyrkan där det finns barn- och ungdomsverksamhet och arrangerar inspektioner och utbildning av personal och volontärer.

Det är oerhört viktigt att man inte håller tyst kring misstankar om övergrepp utan att man berättar vad man vet:

  • Misstankar eller kännedom om övergrepp inom kyrkans verksamhet ska anmälas till polis eller sociala myndigheter.
  • Misstankar eller kännedom om övergrepp ska också snarast rapporteras till barnskyddsombudet eller en annan av stiftets kontaktpersoner.

Björn Håkonsson nås på e-post: barnskyddsombud@katolskakyrkan.se samt på telefonnummer: 070-33 22 904 (måndagar under hela dagen, onsdagar på eftermiddagen samt fredagar på förmiddagen).

 

Övriga kontaktpersoner:

Stiftets övriga kontaktpersoner kring dessa frågor är:

  • P Pascal Rene Lung (stiftets generalvikarie):

E-post: generalvikarie@katolskakyrkan.se

Telefon: 08 – 462 66 02

  • Margareta Egeberg (läkare):

Telefon: 070 – 718 85 73

 

Se även länken:

kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp

 

Alla kan och bör vi bidra till att förebygga övergrepp. Här är några råd:

  • En vuxen ska inte vara ensam med en minderårig när det finns liten möjlighet för andra att se vad de gör.
  • Sträva alltid efter att ha två vuxna med i verksamheter för barn och unga. Den som arbetar med minderåriga ska inte träffa enskilda individer i syfte att bygga upp en relation, vid sidan av den ordinarie verksamheten.
  • När barn och unga ska skjutsas i bil; se till att ha mer än en passagerare i varje fordon. Vid utfärder: ha en gemensam uppsamlingsplats för hämtning och lämning av barn.
  • Vid inkvartering av minderåriga; ett ensamt barn och en vuxen ska aldrig dela sovrum. Vid inkvartering i hem ska minst två minderåriga placeras tillsammans.

Ovanstående försiktighetsåtgärder gäller alla, utan undantag. Åtgärderna ska tillämpas för att öka allas trygghet i kyrkan. De ska minimera riskerna för övergrepp men också för eventuella falska anklagelser om övergrepp.

Beredskapsplanens formella syfte är att skydda barn och ungdomar. Men övergrepp kan förekomma även mot vuxna. Det kan vara sexuella övergrepp eller fall av maktmissbruk. Sådant måste också tas upp. Anmälningar om sådana fall kan också riktas till stiftets kontaktpersoner.