3:e Rosen

Trzecia róża: miesiąc: Wrzesień 2023

Papieskie intencje:

Wrzesień

Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

TAJEMNICE RADOSNE: 

 1. Zwiastowanie: Ludmiła
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety: Iwona
 3. Narodzenie Jezusa: Marta L
 4. Ofiarowanie Jezusa: Barbara K
 5. Znalezienie Jezusa: Barbara H

TAJEMNICE ŚWIATŁA 

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie: Małgorzata G
 2. Cud w Kanie Galilejskiej: Beata G
 3. Głoszenie Królestwa Bożego: Małgorzata K
 4. Przemienienie na Górze Tabor: Alicja
 5. Ustanowienie Eucharystii: Sylwia

TAJEMNICE BOLESNE

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu: Anna G
 2. Biczowanie Pana Jezusa: Barbara L
 3. Cierniem Ukoronowanie: Eliza
 4. Droga Krzyżowa: Danuta
 5. Ukrzyżowanie Jezusa: Lucyna

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

 1. Zmartwychwstanie Jezusa: Beata W
 2. Wniebowstąpienie Jezusa: Anna W
 3. Zesłanie Ducha Świętego: Marga
 4. Wniebowzięcie N.M.P.: Genia
 5. Ukoronowanie N.M.P.: Paweł