Helige Johannes Paulus II


 

Vänstra sidoaltaret är tillägnad den helige Johannes Paulus II.

Johannes Paulus II som 1978 utsågs till påve blev också historisk på många sätt. Till att börja med bröt han som polsk medborgare traditionen att påven ska vara italiensk – hans riktiga namn var Karol Wojtyla. Hans engagemang i många frågor skulle också göra påvedömet till en världspolitisk makt att räkna med även under 1900-talet.

Det är kanske Johannes Paulus den andre som är mest känd för oss idag av samtliga påvar, vare sig man är katolik eller inte. Många är de nyhetsinslag som spridits över världen då denne påve mött folkets jubel vid Peterskyrkan eller som rapporterat från någon av påvens otaliga resor i möten med statsmän och andra högt uppsatta. Enbart överträffad av Piux IX var han också den som längst innehaft påvens ämbete och var med sina 58 år förhållandevis mycket ung då han övertog titeln.

Det var dock ett olyckligt öde hos den föregående påven som möjliggjorde att Johannes Paulus II fick ta över som påve. En besynnerlig period i Vatikanen föregick nämligen Johannes Paulus II och utgjordes av ett pontifikat som varade blott tre veckor.

Johannes Paulus I utsågs i augusti 1978 till påve, men hans tid vid ämbetet var alltså knapp och han avled strax i en hjärtinfarkt. Det har rentav funnits konspiratoriska teorier kring dennes plötsliga frånträde. Det rörde sig om en tämligen radikal påve – bland annat hann denne avskaffa flera traditionella ceremonier. Den rådande uppfattningen kring dödsfallet är dock att hans hälsotillstånd var svagt.

Johannes Paulus II däremot kom att bli en omåttligt populär påve med all tänkbar karisma. Han var även politiskt inflytelserik, inte minst i sitt forna hemland Polen där han spelade en viktig roll för frigörelsen från det kommunistiska styret. I sin bok Påvarna (2006) skriver Göran Hägg: ”Långt mer än Ronald Reagans vapenupprustning, som ibland lättvindigt anges som orsak, var det påvens diplomati och demagogi som startade den process som ledde till Berlinmurens fall, Sovjetunionens upplösning och en ny världsordning.”

Troligt är att Vatikanens makt och kritik av kommunismen var orsak till det attentat mot påven som inträffade 1981 då denne blev beskjuten med allvarliga skador till följd. Gärningsmannen kunde gripas och påstod sig ha agerat på uppdrag av den bulgariska säkerhetstjänsten.

Påvens kritik var dock inte enkom riktad mot Östblocket utan han kritiserade även kapitalismen i väst och den aggressiva utrikespolitik USA stod för och inte minst då i samband med invasionen av Irak.

Johannes Paulus hälsa försämrades alltmer under 2000-talet vilket katoliker över hela världen kunde bevittna. År 2005 avled den 85-årige Karol Wojtyla efter ett alltmer kritiskt hälsotillstånd. Han skulle efterträdas av Benedictus XVI.

I vår församling har vi den stora glädjen att inneha reliker av den numera helgonförklarade påven. Du hittar dem i kyrkorummets vänstra del.