1:a Rosen


Pierwsza róża: miesiąc czerwiec/juni 2023

Papieskie intencje:

Czerwiec/juni 2023

O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Att det internationella samfundet förpliktar sig att avskaffa tortyr och garanterar stöd åt offren och deras familjer.

 

TAJEMNICE RADOSNE/ GLÄDJERIKA MYSTERIER

 1. Zwiastowanie/ Bebådelsen: Marzena
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety/ Marias Besök: Olivia
 3. Narodzenie Jezusa/ Jesu Födelse: Jolanta
 4. Ofiarowanie Jezusa/ Jesus bärs fram i templet: Jelena
 5. Znalezienie Jezusa/ Jesus blir återfunnen i templet: Peteris

TAJEMNICE ŚWIATŁA/ LJUSETS MYSTERIER

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie/ Jesu dop: Justyna i Paweł
 2. Cud w Kanie Galilejskiej/ Bröllopet i Kana: Sandra
 3. Głoszenie Królestwa Bożego/ Förkunnelsen av Guds rike: Zbigniew
 4. Przemienienie na Górze Tabor/ Jesu förklaring: Kazimiera
 5. Ustanowienie Eucharystii/ Instiftandet av Eukaristin: Józef

TAJEMNICE BOLESNE/ SMÄRTORIKA MYSTERIER

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu/ Jesu dödsångest i Getsemane: Roksana
 2. Biczowanie Jezusa/ Jesus gisslas: Adam
 3. Cierniem Ukoronowanie/ Jesus törnekröns: Barbara
 4. Droga krzyżowa/ Jesus bär korset: Bogdan
 5. Ukrzyżowanie Jezusa/ Jesus blir korsfäst: Krystyna

TAJEMNICE CHWALEBNE/ ÄRORIKA MYSTERIER

 1. Zmartwychwstanie Jezusa/ Jesus uppstår från de döda: Fatima
 2. Wniebowstąpienie Jezusa/ Jesu himmelsfärd: Eleonora
 3. Zesłanie Ducha Świętego/ Den helige Andes ankomst: Leszek
 4. Wniebowzięcie N.M.P./ Maria tas upp till himmelen: Ewa
 5. Ukoronowanie N.M.P./ Marias kröning: Wiesław i Bogusława