1:a Rosen


Pierwsza róża: miesiąc grudzień/december 2023

Papieskie intencje:

Grudzień/december 2023

 

Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Att personer med funktionsnedsättning är centrum för samhällets omsorger, och att deras aktiva deltagande i samhället värdesätts.

 

TAJEMNICE RADOSNE/ GLÄDJERIKA MYSTERIER

 1. Zwiastowanie/ Bebådelsen: Krystyna
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety/ Marias Besök: Fatima
 3. Narodzenie Jezusa/ Jesu Födelse: Eleonora
 4. Ofiarowanie Jezusa/ Jesus bärs fram i templet: Leszek
 5. Znalezienie Jezusa/ Jesus blir återfunnen i templet: Ewa

TAJEMNICE ŚWIATŁA/ LJUSETS MYSTERIER

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie/ Jesu dop: Wiesław i Bogusława
 2. Cud w Kanie Galilejskiej/ Bröllopet i Kana: Marzena
 3. Głoszenie Królestwa Bożego/ Förkunnelsen av Guds rike: Olivia
 4. Przemienienie na Górze Tabor/ Jesu förklaring: Jolanta
 5. Ustanowienie Eucharystii/ Instiftandet av Eukaristin: Jelena

TAJEMNICE BOLESNE/ SMÄRTORIKA MYSTERIER

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu/ Jesu dödsångest i Getsemane: Peteris
 2. Biczowanie Jezusa/ Jesus gisslas: Justyna i Paweł
 3. Cierniem Ukoronowanie/ Jesus törnekröns: Sandra
 4. Droga krzyżowa/ Jesus bär korset: Zbigniew
 5. Ukrzyżowanie Jezusa/ Jesus blir korsfäst: Kazimiera

TAJEMNICE CHWALEBNE/ ÄRORIKA MYSTERIER

 1. Zmartwychwstanie Jezusa/ Jesus uppstår från de döda: Józef
 2. Wniebowstąpienie Jezusa/ Jesu himmelsfärd: Roksana
 3. Zesłanie Ducha Świętego/ Den helige Andes ankomst: Adam
 4. Wniebowzięcie N.M.P./ Maria tas upp till himmelen: Barbara
 5. Ukoronowanie N.M.P./ Marias kröning: Bogdan