1:a Rosen


Pierwsza róża: miesiąc maj/maj 2024

Papieskie intencje:

Maj/maj 2024

Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Att ordensfolk och prästkandidater växer i sin personliga kallelse, och utvecklas till trovärdiga vittnen för Evangeliet.

 

TAJEMNICE RADOSNE/ GLÄDJERIKA MYSTERIER

 1. Zwiastowanie/ Bebådelsen: Józef
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety/ Marias Besök: Roksana
 3. Narodzenie Jezusa/ Jesu Födelse: Adam
 4. Ofiarowanie Jezusa/ Jesus bärs fram i templet: Barbara
 5. Znalezienie Jezusa/ Jesus blir återfunnen i templet: Bogdan

TAJEMNICE ŚWIATŁA/ LJUSETS MYSTERIER

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie/ Jesu dop: Krystyna
 2. Cud w Kanie Galilejskiej/ Bröllopet i Kana: Fatima
 3. Głoszenie Królestwa Bożego/ Förkunnelsen av Guds rike: Eleonora
 4. Przemienienie na Górze Tabor/ Jesu förklaring: Leszek
 5. Ustanowienie Eucharystii/ Instiftandet av Eukaristin: Ewa

TAJEMNICE BOLESNE/ SMÄRTORIKA MYSTERIER

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu/ Jesu dödsångest i Getsemane: Wiesław i Bogusława
 2. Biczowanie Jezusa/ Jesus gisslas: Marzena
 3. Cierniem Ukoronowanie/ Jesus törnekröns: Olivia
 4. Droga krzyżowa/ Jesus bär korset: Jolanta
 5. Ukrzyżowanie Jezusa/ Jesus blir korsfäst: Jelena

TAJEMNICE CHWALEBNE/ ÄRORIKA MYSTERIER

 1. Zmartwychwstanie Jezusa/ Jesus uppstår från de döda: Peteris
 2. Wniebowstąpienie Jezusa/ Jesu himmelsfärd: Justyna i Paweł
 3. Zesłanie Ducha Świętego/ Den helige Andes ankomst: Sandra
 4. Wniebowzięcie N.M.P./ Maria tas upp till himmelen: Zbigniew
 5. Ukoronowanie N.M.P./ Marias kröning: Kazimiera