Undervisning


Första Kommunion, eukaristins sakrament: undervisning påbörjas i åk 1, fortsätter i åk 2 och 3.

Barn som i skolan går i åk 2 eller i åk 3, hänvisas till församlingens undervisning fr o m åk 2 – se Åk 1-7

Barn i åk 4-7 som inte tagit emot sin första Heliga Kommunion, hänvisas till församlingens grupp för äldre förstakommunionsbarn vilken vanligtvis startar i början av oktober och därefter har samma datum som åk 1-3 söndagar jämna veckor. Datum och lokal meddelas föräldrarna efter det att anmälan registrerats. Obs! förutsättning för deltagande i denna grupp är samtidigt deltagande i åk 4-5 eller 6-7, söndagar udda veckor. – se Åk 1-7

Konfirmation, bekräftelsens sakrament: undervisning påbörjas i åk 8 och fortsätter i åk 9 – se Åk 8-9

 

Anmälan till Kristendomsundervisningen sker via expeditionen eller direkt till kateketer i samband med lektionen. 

 


 

Ge som gåva vad ni har fått som gåva

 

Biskopens brev till föräldrar

 

Samt några ord från oss…

Kära Församlingsmedlemmar!

I Kyrkan påminns vi ständigt  om den samhällsförändring som nu håller på att ske – vi är inne i ett s.k. paradigmskifte. De kristna har blivit en minoritet i en alltmer sekulariserad omgivning. Det betyder att vi inte endast kan fortsätta att betona katekes för barn och unga som vår främsta uppgift. Nu är tid att parallellt med detta lyfta fram vuxenkatekumenatet. Ja, hela livet bör vara en livslång katekes och hela församlingen behöver leva enligt detta!

Vad är då katekes? Av tradition är det en sammanställning av trons innehåll. Men katekes är så mycket mer än ren kunskapsförmedling. Den är bön, liturgi, firande av festdagar, musik, konst, dialog, kärleksgärningar, delande med varandra, ja den är en trosvandring tillsammans. Vad betyder då detta? Ja, samtidigt som vi har anpassade undervisningsgrupper, fördjupningsdagar och liknande, så har vi alla en viktig kateketetisk roll.

Katekesens mål är inlemmandet i Kristi liv. Dopet är dess ursakrament. Kyrkan är öppen för alla metoder som är inriktade på detta mål. Vi måste alltid se vem som är vår mottagare och att anpassa oss. Alla frågor är tillåtna. Vi behöver bearbeta frågorna och tala till vår tid med vår tids språk. I allt detta kan vi lära oss av Jesus som såg, förstod och gav av sin kärlek. Berättelserna och undervisningen är viktiga. Men Hans handlingar åskådliggör mer än ord hans lära.

Vad talar mer än ord i vår ordrika tillvaro? Våra handlingar!

Visst kan det vara svårt med den kateketiska uppgiften. Den är en ständig utmaning. Ofta kan man tycka att det misslyckas och inte blir så bra. Då gäller det att inte ge upp utan fortsätta att ställa sig till Herrens förfogande. Den helige Ande verkar i det som vi minst anar. Hur människor kommer till tro och vill vandra med Kristus, det är ingenting vi kan förstå, det är en stor hemlighet, vi kan bara se att det händer!

Vår önskan är därför att Ni föräldrar väljer att samarbeta med kyrkan för Era barns skull. Se till att de kommer till söndagsmässan, försök få iväg dem till undervisningen så att Era barn kan växa i Kristus och bli berikade med en positiv andlig tillväxt. Vi i Församlingen ser fram emot att ge av oss själva till Er och Era barn, detta gör vi med glädje och av fri vilja. Vi gör det av kärlek till Gud och medmänniskor. I dessa tider handlar det om att bejaka sin identitet. I vårt fall handlar det om den kristna identiteten. Ni Föräldrar är de som ger den vidare till Era barn. Vi hjälper bara till.

Kateketer i S:t Franciskus av Assisis katolska församling