Verksamhet


Församlingarnas uppgift är att fira gudstjänst; först och främst den heliga mässan. Församlingen ska också bedriva och delta i social och karitativ verksamhet, undervisa och förstås förkunna evangeliet. Verksamheten i församlingen leds av kyrkoherden.

Här hittar du den senaste verksamhetsberättelsen:

Verksamhetsberättelse_Biskopsvisitation_januari 2023