2:a Rosen


Andra ros: februari 2024

Den Helige Faderns böneintentioner:

 

Februari 2024

Att personer med en obotlig sjukdom omfattas av god fysisk och psykisk omvårdnad.

 

GLÄDJERIKA MYSTERIER

 1. Bebådelsen: Olivier
 2. Marias Besök: Ritta
 3. Jesu Födelse: Jean
 4. Jesus bärs fram i templet: Emil
 5. Jesus blir återfunnen i templet: Aracely Martinez

 

LJUSETS MYSTERIER

 1. Jesu dop: Krikor
 2. Bröllopet i Kana: Chriara
 3. Förkunnelsen av Guds rike: Luz
 4. Jesus förklaring: Patrik
 5. Instiftandet av Eukaristin: Nelly

 

SMÄRTORIKA MYSTERIER

 1. Jesus dödsångest i Getsemane: Peter
 2. Jesus gisslas: Celsa
 3. Jesus törnekröns: Alex
 4. Jesus bär korset: Silvia
 5. Jesus blir korsfäst: Hagop

 

ÄRORIKA MYSTERIER

 1. Jesus uppstår från de döda: Marilyn
 2. Jesu himmelsfärd: Iwona
 3. Den helige Andes ankomst: Marie-Rose
 4. Maria tas upp till himmelen: Maria Figueroa
 5. Marias kröning: Arlen Z. Loos