2:a Rosen


 

Andra ros: juni 2023

Den Helige Faderns böneintentioner:

 

Juni 2023

Att det internationella samfundet förpliktar sig att avskaffa tortyr och garanterar stöd åt offren och deras familjer.

 

GLÄDJERIKA MYSTERIER

 1. Bebådelsen: Patrik
 2. Marias Besök: Nelly
 3. Jesu Födelse: Peter
 4. Jesus bärs fram i templet: Celsa
 5. Jesus blir återfunnen i templet: Alex

 

LJUSETS MYSTERIER

 1. Jesu dop: Silvia
 2. Bröllopet i Kana: Hagop
 3. Förkunnelsen av Guds rike: Marilyn
 4. Jesus förklaring: Iwona
 5. Instiftandet av Eukaristin: Marie-Rose

 

SMÄRTORIKA MYSTERIER

 1. Jesus dödsångest i Getsemane: Maria Figueroa
 2. Jesus gisslas: Arlen Z. Loos
 3. Jesus törnekröns: Olivier
 4. Jesus bär korset: Ritta
 5. Jesus blir korsfäst: Jean

 

ÄRORIKA MYSTERIER

 1. Jesus uppstår från de döda: Emil
 2. Jesu himmelsfärd: Aracely Martinez
 3. Den helige Andes ankomst: Krikor
 4. Maria tas upp till himmelen: Chriara
 5. Marias kröning: Luz