2:a Rosen


Andra ros: juni 2024

Den Helige Faderns böneintentioner:

 

Juni 2024

Att migranter som tvingas fly från krig eller svält på farliga och våldsamma vägar, välkomnas i mottagande länder och ges nya livsmöjligheter.

 

GLÄDJERIKA MYSTERIER

 1. Bebådelsen: Iwona
 2. Marias Besök: Marie-Rose
 3. Jesu Födelse: Maria Figueroa
 4. Jesus bärs fram i templet: Arlen Z. Loos
 5. Jesus blir återfunnen i templet: Olivier

 

LJUSETS MYSTERIER

 1. Jesu dop: Ritta
 2. Bröllopet i Kana: Jean
 3. Förkunnelsen av Guds rike: Emil
 4. Jesus förklaring: Aracely Martinez
 5. Instiftandet av Eukaristin: Krikor

 

SMÄRTORIKA MYSTERIER

 1. Jesus dödsångest i Getsemane: Chriara
 2. Jesus gisslas: Luz
 3. Jesus törnekröns: Patrik
 4. Jesus bär korset: Nelly
 5. Jesus blir korsfäst: Peter

 

ÄRORIKA MYSTERIER

 1. Jesus uppstår från de döda: Celsa
 2. Jesu himmelsfärd: Alex
 3. Den helige Andes ankomst: Silvia
 4. Maria tas upp till himmelen: Hagop
 5. Marias kröning: Marilyn