Rosenkrans


Barmhärtighet-2020-IMPRIMATUR


Barmhärtighets rosenkrans

Inledning:

+ I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

 

Herrens bön

Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

 

Ave Maria

Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt JESUS. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och

i vår dödsstund. Amen.

 

Trosbekännelsen

Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den helige Ande, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

 

Vid stora pärlor:

Evige Fader, jag offrar till dig din älskade Sons och vår Herres Jesu Kristi kropp och blod, själ och gudomlighet, * för att sona våra och hela världens synder (1 gång).

 

Vid små pärlor:

För hans smärtorika lidande, * ha förbarmande med oss och hela världen (10 gånger).

 

Till avslutning:

Helige Gud, helige starke Gud, helige odödlige Gud, *

ha förbarmande med oss och hela världen (3 gånger).