Kungörelser


Inledande ord: I dag firar vi den Helige Andens utgjutande över apostlarna och den unga Kyrkan. Den Helige Ande, ’som utgår av Fadern och Sonen, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas’, är ständigt närvarande och verksam i Kyrkan, liksom själen i en kropp. Låt oss öppna oss för honom. Låt Honom förnya, rena och stärka vårt förstånd och vår vilja. Låt Honom tända kärlekens eld i våra hjärtan och väcka en innerlig ånger över alla våra synder.

 


Pingstdagen

2024-05-19

 

 

  • Maj månad är ägnad åt Maria därför torsdagar, fredagar och lördagar före kvällsmässan har vi tillbedjan till Maria och vi läser Litania till Guds Moder – den lauretanska litanian;
  • Torsdagen den 23:e maj – Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen, fest. Rosenkransbön 30 med Litania till Guds Moder – den lauretanska litanian 18.00 och sedan firas Mässan kl. 18.30;
  • Fredagen den 24:e maj – Sakramentaltillbedjan kl. 17.30 med Litania till Guds Moder – den lauretanska litanian sedan firas Mässan kl. 18.30;
  • Lördagen 25:e maj – Söndagens vigiliemässa kl. 17.00;
  • Nästa söndag den 26:e maj firar vi Heliga Trefaldighets dag. Högmässan firas kl. 10.30 och på polska kl. 13.00 och detta är det sista tillfället inför sommarens uppehåll;
  • Söndagen den 2:a juni strax efter högmässan har vi kateketmöte;
  • Söndagen den 9:e juni bjuder vi in alla barn som fått sin första heliga kommunion förra året till årsdagen av denna högtid. Samma dag strax efter högmässan har vi katekesavslutning för alla barn med grillfest. Alla är hjärtligt välkomna!
  • AA-gruppen träffas varje fredag kl. 19.00;
  • Pastorsexpeditionen är öppen torsdag och fredag kl. 15.00 – 18.00.