Kungörelser


Inledande ord:

Heliga Trefaldighets dag är en sammanfattning av hela kyrkoåret – vi lovprisar Fadern, som har skapat oss och hela världsalltet, Sonen, som födes som människa, levde och dog bland oss och för oss, och som genom sin uppståndelse från de döda förde med sig hela skapelsen in i sin egen och Faderns härlighet och därifrån gav oss den Helige Ande, Herren och Livgivaren. Låt oss falla ned inför detta outsägliga gudomliga mysterium, låt oss leva av honom, här närvarande i den heliga eukaristin, så att vi och alla andra får en allt djupare förståelse av hans väsen, hans härlighet och hans kärlek.


Heliga Trefaldighets dag

2023-06-04

  1. Idag ändrar vi mysterierna i Den Levande Rosenkransen;
  2. Idag strax efter högmässan bjuder vi in på skolavslutning med grillfest. Alla är hjärtligt välkomna. OBS! Ingen Mässa på polska;
  3. Juni månad är ägnad åt Jesu Hjärta därför torsdagar, fredagar och lördagar före kvällsmässan har vi tillbedjan och läser Litania till Jesu Hjärta;
  4. Torsdagen den 8:e juni – Rosenkrans kl. 18.00 och sedan firas Mässan 18.30;
  5. Fredagen den 9:e juni Sakramentaltillbedjan kl. 17.30 och strax efter firas Mässan 18.30;
  6. Lördag 10:e juni – Söndagsvigiliemässa firas 17.00;
  7. Nästa söndag den 11:e juni firar vi Kristi kropps och blods högtid. Högmässa firas kl. 10.30. OBS! Ingen Mässa på polska. Inget kyrkkaffe serveras t.o.m. september;
  8. AA-gruppen träffas varje fredag kl. 19.00;
  9. Pastorsexpeditionen är öppen torsdag och fredag kl. 15.00 – 18.00.

 

Låt oss nu ta emot Guds välsignelse och sändning till världen.