Kungörelser


Inledande ord: Ingenting är omöjligt för Gud. Hans ord är levande och verksamt i alla tider. Vår frälsning förverkligas i varje ögonblick av frälsningshistorien, som går mot sitt slut. När vi nu firar Eukaristin, är nådens tid nära. Låt oss öppna våra hjärtan för att kunna ta emot Guds gåvor.

 


25:e söndagen under året

2023-09-24  

 

  1. Efter mässan har vi religionsundervisning för barn (se schema). Idag firas även mässa på polska kl. 13.00;
  2. Torsdagen den 28:e september – Rosenkrans kl. 18.00. Votivmässa till den helige Johannes Paulus II firas kl.18.30;
  3. Fredagen den 29:e september firas S:t Mikael, S.t Gabriel och S:t Rafael, Ärkeänglar, fest. Sakramental tillbedjan kl. 17.30 och sedan firas Mässa kl. 18.30;
  4. Lördagen den 30:e september – minns Kyrkan den helige Hieronymus, präst och kyrkolärare. Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.00;
  5. Nästa söndag den 1:a oktober är det 26:e söndagen ”under året”. Högmässa firas kl. 10.30. Denna söndag har vi religionsundervisning för barn och ungdomar (se schema). Samma dag firas även mässa på polska kl. 13.00;
  6. Pastorsexpeditionen är öppen: torsdagar och fredagar mellan kl. 15.00 och 18.00;
  7. AA-gruppen träffas varje fredag kl. 19.00;
  8. Vi behöver volontärer som vill hjälpa till med kyrkkaffeförberedelse. Kyrkkaffelistan finns i församlingssalen där ni kan skriva upp sig för att hjälpa till.

 

 

Låt oss nu ta emot Guds välsignelse och sändning till världen!