Påvens böneintentioner 2023


Daglig bön               

”Gud vår Fader, jag överlämnar mig och min dag till dig, mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägvisare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intention såsom den helige Fadern föreslagit…”

 

Januari

Att pedagoger kan bli trovärdiga vittnen, genom att lära ut medmänsklighet snarare än konkurrens och framförallt hjälpa de yngsta och mest sårbara.

The Pope video januari

 

Februari

Att församlingar i en anda av samhörighet välkomnar de mest behövande, och alltmer blir gemenskaper i tro och medmänsklighet.

The Pope video februari

 

Mars

För de som utsatts för övergrepp av kyrkans medlemmar, låt dem inom kyrkan finna ett konkret svar på all smärta och lidande.

The Pope video mars

 

April

För spridandet av fred och icke-våld, genom att stater och folk minskar användningen av vapen.

The Pope video april

 

Maj

Att kyrkliga rörelser och grupper dagligen återupptäcker evangelisationens uppdrag, och ställer sina nådegåvor i tjänst till världens behövande.

The Pope video maj

 

Juni

Att det internationella samfundet förpliktar sig att avskaffa tortyr och garanterar stöd åt offren och deras familjer.

The Pope video juni

 

Juli

Att katoliker ger eukaristin en central plats i livet, så att mötet med Gud kan förvandla mänskliga relationer på djupet.

The Pope video juli

 

Augusti

Att världsungdomsdagarna i Lissabon kan hjälpa de unga att leva och vittna om Evangeliet.

The Pope video augusti

 

September

Att de som lever i samhällets utkanter under omänskliga förhållanden, inte anses mindre viktiga och inte blir förbisedda av samhällets institutioner.

The Pope video september

 

Oktober

Att kyrkan gentemot världen låter sig ledas av den Helige Ande, och på alla nivåer antar lyssnandet och dialogen som föredöme.

The Pope video oktober

 

November

För påven, att han med den Helige Andes hjälp kan fullfölja sin mission och fortsätta ledsaga den hjord som anförtrotts honom.

The Pope video november

 

December

Att personer med funktionsnedsättning är centrum för samhällets omsorger, och att deras aktiva deltagande i samhället värdesätts.

The Pope video december