Gudstjänster

 


SÖNDAGAR

10.30      HÖGMÄSSA

13.00      Mässa på polska (september-maj), Msza po polsku (wrzesien – maj)

 

VARDAGAR

Torsdagar

18.00    Rosenkransbön

18.30    Mässa

 

Fredagar

17.30    Sakramental tillbedjan

18.30    Mässa

 

Lördagar

11.00   Undervisning för ungdomar (enligt schema)

17.00   SÖNDAGENS VIGILIEMÄSSA


Varje första torsdag i månaden (september-juni), direkt efter rosenkransbönen som börjar kl. 18.00, har vi andakt med förbön och litania till den helige Josef.

Första fredagen i månaden kl. 18.00 har vi andakt till Jesus Hjärtas med sakramental välsignelse.

Första lördagen i månaden (kl. 17.00 har vi andakt till Maria från Fatima med rosenkrans och sakramental tillbedjan samt firas den heliga Mässan (oktober-juni).

Den sista torsdagen i månaden kl. 18.30 firas en votivmässa för enskilda intentioner till den helige Johannes Paulus II.


Övrigt kl. 18.00 under kyrkoåret:

I fastan: Korsvägsandakt – fredagar

Maj månad: Maria andakt – torsdag, fredag

Oktober månad: Rosenkransbön –  torsdag, fredag


Tillfälle till bikt efter överenskommelse med prästen. 

 

Icke katoliker, samt de som av olika anledningar inte kan gå till kommunionen (nattvarden), kan i samband med kommunionsutdelningen i mässan komma fram till prästen/diakonen med högra handen på vänstra axeln. Prästen/diakonen ger då en välsignelse.