MEDLEMSKAP


Kyrkoavgift

Kyrkoavgift betalas av medlemmar som fyllt 18 år, som är folkbokförda i Sverige och som har beskattningsbara inkomster av tjänst och/eller pension. Avgiften till Stockholms katolska stift (romersk-katolska kyrkan) betalas av alla som den 1 november året före inkomståret tillhörde katolska kyrkan.

Vi betalar en procent av vår beskattningsbara inkomst av tjänst, vilket är samma nivå som medlemmarna i de flesta andra trossamfund i Sverige betalar. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar dessutom en begravningsavgift till Svenska kyrkan som har ansvar för begravningsväsendet i Sverige.

 

Vad går kyrkoavgiften till?

Kyrkoavgiften gör det möjligt för oss att få en stabilare ekonomi och den största delen går till församlingar och nationell själavård. Det finns många olika uppgifter som vi har gemensamt ansvar för och många uppgifter som en församling inte klarar av att sköta själv. Dessa uppgifter – såsom prästlöner, underhåll av byggnader och stiftets arbete – får vi tillsammans dela ansvaret för.

Kyrkoavgiften används också för att bygga kyrkor och samlingslokaler samt avlöna präster och lekfolk. Dessutom ges anslag till biståndsorganisationen Caritas Sverigestiftsgården i Stockholm, bokförlaget VeritasKatolska Pedagogiska Nämnden, tidningen Katolskt Magasin och ungdomsverksamheten som Sveriges Unga Katoliker svarar för.

 

Dispens från kyrkoavgiften

I katolska kyrkan finns en unik möjlighet att ansöka om dispens från att betala sin kyrkoavgift via skattsedeln. Det gör man på en blankett direkt till katolska biskopsämbetet i Stockholm.

De som ansöker om dispens är i de allra flesta fall personer med låg inkomst; pensionärer, studerande, sjukskrivna eller arbetslösa. Vill du ha dispens kan du kontakta din församling och be dem att skicka en blankett som heter ”Ansökan om dispens”. Du kan även ladda ner dispensblanketten här.

Fyll i blanketten och skicka den till Biskopsämbetet Stockholms katolska stift, Box 4114, 102 62 Stockholm. Blanketten ska vara korrekt ifylld och poststämplad senast 31 oktober.

Efter att biskopsämbetet har behandlat ansökan får man beslut om dispens. När man har beviljats dispens plockas man bort från den datafil med personuppgifter som skickas till Skattemyndigheten varje år och som omfattar de som ska betala via sin skatt. Dispensen från kyrkoavgiften gäller tills vidare om inte medlemmen själv aktivt återkallar dispensen.

De som fått dispens väljer själva hur och hur mycket de betalar till kyrkan. Här kan man läsa om hur man kan bidra med gåvor till projekt och insamlingar inom kyrkan.

 

Vanliga frågor och svar om kyrkoavgift

Ladda ner frågor och svar om kyrkoavgift på svenska och FAQ på engelska.