Litania till Guds Barmhärtighet


 

Guds kärlek är blomman och barmhärtigheten är frukten. Må en själ som hyser tvivel läsa dessa utläggningar och vinna förtröstan.

Guds barmhärtighet, som framgår ur Faderns sköte – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, Guds största egenskap – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, ofattbara hemlighet – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, du källa som framspringer ur den heliga Treenighetens hemlighet – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, outgrundlig för mänskligt sinne och änglars själ – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som allt liv och salighet framgår ur – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, över alla himlar – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, en källa till under och underverk – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som når över hela universum – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som kommer till världen i det förkroppsligade Ordet – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som runnit ur Jesus hjärtas öppna sår – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, innesluten i Jesus hjärta för oss och särskilt för syndare – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, outgrundlig i instiftandet av den heliga hostian – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, i den heliga kyrkans grundande – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, i det heliga dopets sakrament – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, i vår rättfärdiggörelse genom Jesus Kristus – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som ledsagar oss genom hela livet – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som särskilt i dödens stund griper oss – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som giver oss liv i odödlighet – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som ledsagar oss i varje stund i livet – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som bevarar oss för dödsrikets eld – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, i förhärdade syndares omvändelse – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, förunderlig för änglar, ofattbar för helgon – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, outgrundlig i alla Guds hemligheter – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som lyfter oss ur all nöd – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, vår salighets och glädjes källa – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, då du ur intet kallade oss till existens – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som omfattar alla hans händers verk – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, kronan på alla Guds verk – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som vi alla är inneslutna i – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, en ljuv tröst för plågade hjärtan – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, förtvivlade själars enda hopp – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, vila för hjärtan och ro i all oro – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, heliga själars lust och hänförelse – jag förtröstar på dig.

Guds barmhärtighet, som väcker förtröstan utöver hopp – jag förtröstar på dig.

Du evige Gud, hos vilken barmhärtigheten är oändlig och medlidandets skatt omätlig, se till oss i nåd och föröka i oss din barmhärtighet, på det att vi i svåra stunder ej må förtvivla eller låta modet falla, utan med stor förtröstan underkasta oss din heliga vilja, som är kärleken och barmhärtigheten själv (950).